Prime Minister Narendra Modi Has Twitted

narendramodi ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ‘ਜੱਗਬਾਣੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪਿਆ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। https://t.co/1OmIj9CDQH
Previous Post Next Post

Related Articles

Ads

3-latest-65px